Izjava o pristupačnosti

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Dom za starije osobe Oklaj nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) (dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. god. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Doma, www.dom-oklaj.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica (www.dom-oklaj.hr) nije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Tekst nije u potpunosti poravnan po lijevoj margini
  • Nije moguća promjena veličine fonta
  • Nema opcije promjene kontrasta na stranici
  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
  • Pojedini elementi nemaju dovoljno dobar kontrast s pozadinom
  • Pojedine pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • Pojedine vrste datoteka (.doc, .xls) dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • Izbornici s poveznicom se otvaraju prelaskom umjesto klikom
  • Kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom nije moguće u potpunosti.

Dom za starije osobe Oklaj radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će u narednom periodu instalacijom nove CMS platforme usklađene sa WCAG 2.0 / ADA / 508 standardima izvršiti početnu prilagodbu u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Dom za starije osobe Oklaj, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata, te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ako primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Dom za starije osobe Oklaj.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Doma korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dsnoklaj@gmail.com.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnu informaciju o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje, telefonom ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Zadnje Novosti
Arhiva Novosti
Kategorije Novosti