Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije osobe Oklaj, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1 22300 Oklaj
  • putem telefaksa br.: 022/881 170
  • donijeti osobno u pisarnicu Doma, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili
  • putem elektroničke pošte: racunovodstvo.dsnoklaj@gmail.com

Dom ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

Službenik za informiranje: Mario Škarica

Preuzmite dokumente:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (pdf)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (doc)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (pdf)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (doc)

 

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (30.1.2020. g.)

Godisnje izvjesce 2019 (pdf)

Godišnje izvjesce 2019 (csv)

 

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (30.1.2019. g.)

Godisnje_izvjesce_2018 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2018 (csv)

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (31.1.2018. g.)

Godisnje_izvjesce_2017 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2017 (csv)

Zadnje Novosti
Arhiva Novosti
Kategorije Novosti