Dom Oklaj

 dom-oklaj.hr
    • Kontrast
    • Izgled
    • Font

Slika zaglavlja prikaz doma Slika Doma zaglavlje Slika zaglavlja park Pogled sa balkona

Dom za starije osobe Oklaj

Dom za starije osobe Oklaj je javna neprofitna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska koja osnivačka prava obavlja putem Ministarstva socijalne politike i mladih. Dom se nalazi u zaleđu Dalmacije, u centru Oklaja, najvećeg naselja i administrativnog središta Općine Promina koja se proteže između Knina na sjeveroistoku i Drniša na jugu, uz središnji dio toka rijeke Krke do obronaka planine Promine i obuhvaća velik dio površine Nacionalnog parka Krka.

Objave