Pravilnik o prijmu i otpustu korisnika Doma za starije osobe Oklaj od 14.05.24. godine:

Pravilnik o prijmu i otpustu korisnika Doma od 140524 (pdf)

Statut Doma za starije osobe Oklaj – 2023.:

Statut 2023 (pdf)

PREDMET: OBVEZNE MJERE PREVENCIJE RADI SPREČAVANJA INFEKCIJE CORONA VIRUSOM U DOMU ZA STARIJE OSOBE OKLAJ IX. izmjena
sukladno Uputama HZJZ – verzija 9. od 28. rujna 2020. i Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije; KLASA: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-20-158 od 30. rujna 2020. god.
  
POSJETE I IZLASCI KORISNIKA, DOSTAVA POTREPŠTINA
Zabranjuju se izlasci korisnika izvan prostora objekta …

Preuzmite u pdf formatu:

 

Statut Doma Oklaj (pdf)

Izmjene i dopune Statuta Doma (pdf)

Odluka o izmjeni Statuta Doma (pdf)

Etički kodeks radnika Doma za starije osobe Oklaj (pdf)

Pravilnik o kucnom redu (pdf)

Pravilnik o postupanju s imovinom i popisu imovine i obveza (pdf)

Plan evakuacije i spasavanja za slucaj iznenadnog dogadjaja (pdf)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (pdf)

 

 

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru Stalna služba u Šibeniku, od 31. ožujka 2015. upisana je promjena naziva, sjedišta, djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena zastupnika ustanove i odredbi Statuta Doma.
Novi podatci:
Naziv ustanove: Dom za starije osobe Oklaj
Sjedište: Put kroz Oklaj 87/1, 22 303 Oklaj
Osoba ovlaštena za zastupanje: Senka Knežević dipl. iur., ravnateljica