Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije osobe Oklaj za 2022. godinu sa obrazloženjem:

Izvestaj o izvrsenju 12-2022 sa obrazlozenjem (pdf)

Financijski izvještaji Doma za starije osobe Oklaj za 2022. godinu:
Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8_0_3_12-2022 (xlsx)
Biljeske uz Financijske izvjestaje za 2022 godinu (pdf)
 

Financijski plan Doma za starije osobe Oklaj za razdoblje 2023. – 2025. godine:

Financijski plan za razdoblje 2023-2025 (pdf)

Dom za starije osobe Oklaj – Financijsko izvješće za 2021. godinu:
Financijsko izvjesce za 2021 godinu (xls)
Biljeske uz Financijsko izvjesce za 2021 godinu (pdf)

Dom za starije osobe Oklaj – Financijski plan za 2022. godinu:
Financijski plan za 2022 godinu (pdf)

Dom za starije osobe Oklaj – Financijsko izvješće za 2020. godinu:
Financijsko izvjesce za 2020 godinu (xls)
Biljeske uz Financijsko izvjesce za 2020 godinu (pdf)

Dom za starije osobe Oklaj – Financijski plan za 2021. godinu:
Financijski plan za 2021 godinu (pdf)

Financijsko izvješće 12-2019

Financijski plan 2020

Obavijest – Izdavanje e-računa – od 1. srpnja 2019. g. više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-mail!
Izdavanje e-racuna (pdf)

  • 1(current)
  • 2