Javni natječaj za radna mjesta u Domu za starije osobe Oklaj:

STRUČNI RADNIK II. VRSTE — FIZIOTERAPEUT – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR -— 3 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme

Javni natjecaj – med sestra i fizioterapeut (pdf)

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za starije osobe Oklaj:

Javni natjecaj – ravnatelj (pdf)

Oglas za radna mjesta:

medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme – zamjena do povratka odsutne radnice
Stručni radnik I. vrste – stručni radnik – terapeut – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – zamjena do povratka odsutne radnice

Više u pdf dokumentu:
Oglas za radna mjesta …

Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za poslove medicinskih sestara, njegovateljice i socijalnog radnika pripravnika:
Obavijest o izboru med sestre tehn njegovatelja i soc radnika pripravnika (pdf)

DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ
Put kroz Oklaj 87/1
22303 Oklaj
OIB: 66528573284
KLASA: 112-01/22-01/3
URBROJ: 2182-9-1-22-3
Oklaj, 21. srpnja 2022.
Na temelju članka 204. st.2., 256. i 259. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22), toč. 26. Plana prijema pripravnika u ustanovama …

Obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku za radna mjesta socijalne radnice, pralje glačare i čistačice:

Obavijest o izboru kandidata – socijalne radnice_pralje-glacare_i_cistacice (pdf)

Javni natječaj za radna mjesta u Domu za starije osobe Oklaj

STRUČNI RADNIK I. VRSTE – SOCIJALNI RADNIK – I izvršitelj (m/ž),
na neodređeno puno radno vrijeme
POMOĆNI RADNIK – PRALJA/GLAČARA – I izvršitelj (m/ž),
neodređeno puno radno vrijeme,
POMOĆNI RADNIK – ČISTAČICA – 1 izvršitelj (m/ž),
na neodređeno puno radno vrijeme

Natjecaji za radna mjesta 07062022 (pdf)

Obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku za radna mjesta medicinska sestra/tehničar (3) i i njegovatelj (5) u Domu za starije osobe Oklaj:
Izbor – natjecaj – medicinske sestre i njegovatelji 2022_ (pdf)

Javni natječaj za radna mjesta u Domu za starije osobe Oklaj:

medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno vrijeme
njegovatelj – 5 izvršitelja (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj – medicinska sestra-tehnicar i njegovatelj-ica (pdf)

Oglas za radno mjesto – medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja (m/ž) na određeno puno radno vrijeme (zamjena) u Domu za starije osobe Oklaj:
Oglas za radno mjesto – med sestra tehnicar (pdf)