Financijski izvještaji Doma za starije osobe Oklaj za 2023. godinu:

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8_1_3_2023 (xlsx)

Biljeske uz Financijske izvjestaje 12-2023 (pdf)