31.1.2018. – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.:

Bilanca 12-2017 (pdf)

Biljeske 2017 (pdf)

Obveze 12-2017 (pdf)

PRRAS 12-2017 (pdf)

PVRIO 12-2017 (pdf)

RasF 12-2017 (pdf)

Referentna 12-2017 (pdf)