III_IZJAVA-PONUDITELJA-O-PRIHVACANJU-UVJETA-kruh-i-pekarski-proizvodi-2019