III_IZJAVA-PONUDITELJA-O-PRIHVACANJU-UVJETA-prehrambeni-proizvodi-2019