Izvjestaj o izvrsenju financijskog plana 12-2023-obrazlozenje

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Oklaj za 2023. godinu