IZVJESTAJ O IZVRSENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA OKLAJ ZA 2023

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Oklaj za 2023. godinu