Na temelju članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18, 3/19), te članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, a po prethodno pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/19-02/293; URBROJ: 519-04-3-1-2/3-19-3 od 27. lipnja 2019. god.,ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: EKONOM – VOZAČ – KUĆNI MAJSTOR – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Domu za starije osobe Oklaj

Natjecaj za ekonoma-kucnog majstora Oklaj (pdf)