Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, u vezi mjera za poticanje zapošljavanja Javnim radom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dom za starije osobe Oklaj objavljuje

JAVNI P O Z I V

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnom radu u
Domu za starije osobe Oklaj u 2018. godini

Dom za starije osobe Oklaj inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba u 2018. godini.

I. Program: iz područja socijalne skrbi, pomoć starijim i nemoćnim osoba, a uključuje obavljanje sljedećih poslova:

 • Čišćenje, uređenje i zaštita okoliša Doma, uređenje i održavanje zelenih površina Doma i zalijevanje cvijeća, u nazočnosti i zajedno s korisnicima,
 • pomoć u uređenju soba korisnika, slaganju njihovih osobnih stvari, pomoć u označavanju osobne odjeće
 • pomoć pri radu u radnoj terapiji i radno okupacijskim aktivnostima,
 • pomoć pri kretanju korisnika kada su u šetnji, odlasku na vjerske obrede,
 • izvođenje korisnika (u kolicima) u šetnju u okolici Doma i u dnevne boravke,
 • druženje s korisnicima radi socijalizacije, čitanje tiskovina
 • pomoć u pomoćnim poslovima u kuhinji i drugi pomoćno-tehnički poslovi za koje nisu sistematizirana radna mjesta i za koje nema zaposlenih radnika, a neophodni su za obavljanje osnovne djelatnosti i estetsko uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora Doma, zajedno s korisnicima.

II. Naziv radnog mjesta: pomoćni radnik

III. Broj radnika koji se prima: 3.

IV. Uvjeti za zapošljavanje nalaze se na stranicama HZZ-a (www.hzz.hr i www.mjere.hr).

V. Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu priložiti:

 • svjedodžbu/diplomu o završenoj školi (preslika),
 • domovnicu (preslika),
 • potvrdu o da se ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci),
 • uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • dokaz da je korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb (samo podnositelji prijave iz II. ciljane skupine – korisnici zajamčene minimalne naknade).

VI. Prijava treba sadržavati kratki životopis s osobnim podacima, adresu, kontakt podatke, OIB i biti vlastoručno potpisana.

VII. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 19. travnja 2018. godine.
Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu Doma ili putem pošte na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, s
naznakom: „JAVNI RADOVI“.

Obrazac prijave je dostupan na internetskoj stranici Doma Oklaj www.dom-oklaj.hr.

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE:
Prijava kandidata za javne radove (doc)
Moguća je osobno kreirana prijava sa sadržajem iz točke VI. ovog Poziva.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o prijedlogu kandidata za pozitivnu ocjenu (suglasnost) HZZ-a donijet će ravnateljica
nakon obavljenog intervjua s kandidatima.

Ravnateljica
Cecilija Tolo, dipl. iur.

Javni poziv – javni rad 2018 (pdf)