Na temelju članka 32 Statuta Doma za starije osobe Oklaj, u vezi mjera za poticanje zapošljavanja javnim radom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dom za starije osobe Oklaj objavljuje

JAVNI  P O Z I V

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnom radu u Domu za starije osobe Oklaj u 2017. godini

 

Dom za starije osobe Oklaj inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba u 2017. godini.

I. Program: iz područja socijalne skrbi, pomoć starijim i nemoćnim osoba, a uključuje

obavljanje sljedećih poslova:

–          čišćenje okoliša Doma, uređenje i održavanje zelenih površina Doma i zalijevanje cvijeća, u nazočnosti i zajedno s korisnicima,

–          pomoć u uređenju soba korisnika, slaganju njihovih osobnih stvari, pomoć u označavanju osobne odjeće

–          pomoć pri radu u radnoj terapiji i radno okupacijskim aktivnostima,

–          pomoć pri kretanju korisnika kada su u šetnji, odlasku na vjerske obrede,

–          izvođenje korisnika (u kolicima) u šetnju u okolici Doma i u dnevne boravke,

–          druženje s korisnicima radi socijalizacije, čitanje tiskovina

–          pomoć u pomoćnim poslovima u kuhinji i drugi pomoćno-tehnički poslovi za koje nisu sistematizirana radna mjesta i za koje nema zaposlenih radnika, a neophodni su za obavljanje osnovne djelatnosti i estetsko uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora Doma, zajedno s korisnicima.

II. Naziv radnog mjesta: pomoćni radnik

III. Broj  radnika koji se prima: 3.

IV. Uvjeti za zapošljavanje nalaze se na  stranicama HZZ-a (www.hzz.hr i www.mjere.hr).

V. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

     Uz prijavu priložiti: 

–          svjedodžbu/diplomu o završenoj školi (preslika),

–          domovnicu (preslika),

–          potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci),

–          uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

–          dokaz da je korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb (samo podnositelji prijave iz II. ciljane skupine – korisnici zajamčene minimalne).

VI. Prijava treba sadržavati kratki životopis s osobnim podacima, adresu, kontakt podatke, OIB i biti vlastoručno potpisana.

 VII. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 28. travnja 2017. godine.

Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu Doma ili putem pošte na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj, s naznakom: „JAVNI RADOVI“.

 

Obrazac prijave je dostupan na internetskoj stranici Doma Oklaj  www.dom-oklaj.hr.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Prijava kandidata za javne radove (pdf)

Moguća je osobno kreirana prijava sa sadržajem iz točke VI. ovog Poziva.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Odluku o odabiru kandidata donijet će ravnateljica nakon obavljenog intervjua s kandidatima.

 

 

 

      Ravnateljica

Cecilija Tolo, dipl. iur.

Javni poziv – javni radovi 2017 (pdf)