Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj i Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ravnateljica Doma objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Domu za starije osobe Oklaj

U cilju korištenja mjera aktivne politike u zapošljavanju, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: Zavod) Dom za starije osobe Oklaj iskazuje interes i potrebu za prijemom

1. 1 (jednog/ne) polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima voditelja računovodstva (računovodstvenih poslova)

2. 1 (jednog/ne) polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima računovodstvenog referenta-blagajnika-likvidatora.

Javni poziv – strucno osposobljavanje (pdf)