Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj (dalje u tekstu: Dom), u vezi s člankom 14. točkom 8. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma, ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Oklaj

na radnom mjestu

  • medicinska sestra – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice

Natječaj – medicinska sestra (pdf)