Na temelju članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19,64/20), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18, 3/19), članka 173. i 194. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ br. 40/14, 66/15, 56/20) i članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, a po prethodno pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/1; URBROJ: 524-04-3-1-1/5-20-73 od 09. rujna 2020. god., ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Domu za starije osobe Oklaj

Više u pdf dokumentu:

Natječaj za medicinske sestre (pdf)