Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama i članka 154 Zakona o socijalnoj skrbi i članaka 35. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, Upravno vijeće Doma za starije osobe Oklaj, temeljem svoje odluke od 18. listopada 2018. godine, raspisuje:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice doma za starije osobe Oklaj

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma (pdf)