14.4.2021. g.

Na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18, 3/19) i članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/239; URBROJ: 524-08-01-02/1-21-2 od 23. ožujka 2021. god., ravnateljica Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: NJEGOVATELJ – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Domu za starije osobe Oklaj

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za njegovatelja (pdf)