29.06.2021. godine

Na temelju članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18, 3/19) i članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, a po prethodno pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/565; URBROJ: 524-08-01-02/7-21-2 od 25. svibnja 2021. god. i KLASA: 100-01/21-02/408; URBROJ: 524-08-01-02/7-21-3 od 04. lipnja 2021. god. ravnateljica Doma raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta u Domu za starije osobe Oklaj

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme
 2. EKONOM – SKLADIŠTAR – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
 3. Stručni radnik I. vrste – STRUČNI SURADNIK-TERAPEUT – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

Uvjeti za radno mjesto pod 1.:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
 • položen stručni ispit (za kandidate sa završenim četverogodišnjim obrazovanjem)
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Probni rad: 2 mjeseca

 

Uvjeti za radno mjesto pod 2.:

 • završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • dobro poznavanje rada na računalu
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Probni rad: 2 mjeseca

 

Uvjeti za radno mjesto pod 3.:

 • završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Probni rad: 6 mjeseci

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona /mobitela, adresu elektroničke pošte). Prijava mora biti potpisana.

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za više radnih mjesta u Domu (pdf)