Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova zamjene vanjske stolarije na građevini Doma za starije osobe Oklaj – FAZA I

Na temelju članka 23. st.7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, a po dobivenoj suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 404-01/21-01/330; URBROJ: 524-08-05-01/2-22-9 od 17. listopada 2022. god. i donošenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, KLASA: 406-04/22-04/06; URBROJ: 2182-9-1-22-5 od 3. studenog 2022. god. obavještavamo sve ponuditelje da je u predmetnom postupku, temeljem kriterija najniže cijene, odabrana ponuda ponuditelja 3E d.o.o., Pribislavec, 40000 Čakovec.

Dostavom ove Obavijesti na adresu elektroničke pošte ponuditelja i objavom na internetskoj stranici Naručitelja smatra se da su stečeni uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

Protiv ove Obavijesti žalba nije dopuštena.

Obavijest o odabiru – radovi zamjene vanjske stolarije na gradjevini (pdf)