Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane):

Obavijest o odabiru – uredjaj za sprjecavanje nastanka biootpada (pdf)