Objava informacija o trošenju sredstava Doma za starije osobe Oklaj – siječanj 2024. godine:

Objava informacija o trosenju sredstava – sijecanj 2024 (xlsx)