Temeljem članka 13. st. 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), javni naručitelj Dom za starije osobe Oklaj objavljuje:

DA NE POSTOJE GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA NARUČITELJ DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ ZBOG SUKOBA INTERESA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI