PREDMET: OBVEZNE MJERE PREVENCIJE RADI SPREČAVANJA INFEKCIJE CORONA VIRUSOM U DOMU ZA STARIJE OSOBE OKLAJ IX. izmjena

sukladno Uputama HZJZ – verzija 9. od 28. rujna 2020. i Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije; KLASA: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-20-158 od 30. rujna 2020. god.

  

POSJETE I IZLASCI KORISNIKA, DOSTAVA POTREPŠTINA

Zabranjuju se izlasci korisnika izvan prostora objekta i dvorišta Doma, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima.

Omogućuju se posjete korisnicima u vanjskom prostoru (dvorištu) Doma uz obvezno pravilno nošenje maski (prekriven nos i usta) od strane korisnika i posjetitelja tijekom cijelog vremena trajanja posjeta, uz obveznu prethodnu dezinfekciju ruku i ispunjavanje upitnika i uz obvezno održavanje fizičke distance od 1,5 m između svih nazočnih osoba.

Posjete su ograničenog trajanja (najduže 30 min.), svakog radnog dana te svake druge subote u mjesecu, od 9,00 do 11,00 sati.

Posjete se obvezno najavljuju unaprijed, najkasnije 24 sata ranije, a za posjete subotom najkasnije 3 dana ranije, na broj telefona 022/881-163, 091/280-3007, ili na e-mail: davorka.bronic@socskrb.hr

Posjete korisnicima u unutarnjem prostoru Doma moguće su kada ih iz objektivnih razloga  nije moguće organizirati u vanjskom prostoru (nepokretni korisnici i drugi opravdani razlozi).

Posjete u unutarnjem prostoru su ograničenog trajanja (najduže 15 min), te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu (najava najkasnije 3 dana prije planirane posjete).

Kod korisnika može istovremeno ući samo po 1 posjetitelj.

Posjetitelji u unutarnjem prostoru imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku, jednokratne ogrtače, zaštitne rukavice i jednokratne nazuvke (opremu osiguravaju sami), te su se dužni pridržavati svih drugih propisanih mjera zaštite (DISTANCA!!!)

Prije početka posjeta posjetiocima se mjeri tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom te, ako se utvrdi da je povišena, posjeta se ne može ostvariti. Prije ulaska u prostor Doma obvezna je dezinfekcija ruku. O posjetima se vodi dnevna evidencija.

Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza COVIDom-19 ili koji imaju simptome respiratornih bolesti ili druge simptome koji mogu upućivati na infekciju covidom-19 ne mogu doći u posjet korisnicima, niti korisnici koji su u samoizolaciji smiju primati posjete.

Isti posjetitelj može doći u posjet korisniku Doma najviše jednom tjedno.

Dnevno će se primiti samo onoliko posjeta koliko dozvoljava raspored i ograničeno trajanje posjeta, redoslijedom prijava, a prekobrojni će biti upućeni da se prijave u drugom slobodnom terminu.

Nenajavljene posjete, kao i posjete izvan termina neće moći biti realizirane.

U slučaju kršenja propisanih mjera, osobito u pogledu pravilnog nošenja maski i fizičke distance, posjeta će se prekinuti, a posjetitelj će biti zamoljen da napusti Dom.

Higijenske potrepštine, hrana i piće korisnicima mogu se dostavljati u originalnim pakiranjima, bez prethodne pohrane, uključujući svježe voće i povrće koje nije lako kvarljivo i u količini koju korisnik može konzumirati u roku dan-dva. Predmetni paketi predaju se na samom ulazu u Dom, te se potom omoti dezinficiraju, a voće i povrće pere prije predaje korisniku.

Ove mjere primjenjuju se dok odlukama Stožera civilne zaštite RH i uputama HZJZ ova pitanja ne budu uređena na drugačiji način.

Mjere prevencije protiv korone IX izmjena 30_09_2020 (pdf)