S ciljem prevencije infekcije Corona virusom korisnika, ali i radnika Doma, u skladu s uputama nadležnih tijela, a vezano uz najčešće poznate načine širenja bolesti, NALAŽU se sljedeće mjere:

 • Do daljnjeg su zabranjene sve posjete korisnicima Doma, a na korisnike se apelira da, osim u slučaju prijeke potrebe, ne odlaze kući ni u posjet rodbini kako se za vrijeme boravka izvan Doma ne bi inficirali i prilikom povratka infekciju prenijeli na ostale korisnike
 • Svaki zaposlenik koji ima povišenu temperaturu ili BILO KAKVE RESPIRATORNE ILI DRUGE SIMPTOME BOLESTI obvezno ih mora prijaviti voditelju Odjela/Ustrojbene jedinice/ravnateljici i javiti se nadležnom liječniku, a u slučaju sumnje na kontakt sa zaraženim, epidemiologu. S temperaturom NIJE DOZVOLJENO RADITI, a u slučaju blagih simptoma koji po mišljenju nadležnog liječnika ne opravdavaju otvaranje bolovanja radnik je za vrijeme rada OBAVEZAN NOSITI ZAŠTITNU MASKU i izbjegavati koliko je god moguće kontakt s korisnicima i ostalim radnicima Doma. Nepridržavanje navedene mjere smatra se teškom povredom obveza iz radnog odnosa uz mogućnost udaljenja radnika s rada.
 • Svaka osoba koja ulazi u Dom (radnik, korisnik, dostavljač, ili bilo koja druga) dužna je obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju postavljenim na ulazu (Za pridržavanje mjere odgovorna je osoba zadužena za otključavanje vrata koja je u slučaju nepoštivanja dužna zabraniti ulaz i obavijestiti voditeljicu Odjela stručnih poslova/ dežurnu sestru i ravnateljicu)
 • U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja /mogući izvor infekcije svaki zaposlenik dužan je ODMAH obavijestiti ravnateljicu i voditeljicu Odjela stručnih poslova.
 • Korisnicima Doma zabranjuje se boravak izvan Doma u zatvorenim prostorima s većim brojem ljudi kao što su trgovina, pošta, caffe bar, ambulanta, crkva, kao i prisustvovanje pogrebima i sl. događanjima, osim u slučaju neophodne potrebe, uz obavezno javljanje dežurnoj sestri i uz korištenje propisanih mjera zaštite
 • Korisnicima Doma zabranjuje se svaki namjerni kontakt s pacijentima ambulante
 • Svi radnici i korisnici dužni su dezinficirati ruke prije svakog obroka (Za pridržavanje mjere u odnosu na korisnike odgovorna je dežurna sestra.)
 • Zajedničke prostore u Domu obvezno je prozračivati 2 puta dnevno od trajanju od 1 sat (ujutro od 7,15 do 8,15 i uvečer od 19 – 20), uz nadzor ulaznih vrata radi zabrane ulaska u prostor Doma. (Odgovorna: čistačica u smjeni)
 • Sobe korisnika obvezno prozračivati nakon svake njege u trajanju od min. pola sata – odgovorna: dežurna sestra
 • Kvaku na ulaznim vratima obvezno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom svaka 2 sata. (Odgovorna: čistačica u smjeni uz potpis i naznaku vremena u bilježnici za evidenciju)
 • Jednom dnevno obavezno dezinficirati kvake u svim sobama i kupatilima korisnika te rukohvate u hodnicima (čistačice), telefone (po mogućnosti i mobitele) u svim sobama korisnika (njegovateljice), kvake i telefone u kuhinji i skladištima (pomoćne radnice u kuhinji/kuharice), kvake u praonici rublja (pralje-glačare) kao i kvake i telefone u uredima (radnici svaki u svom uredu).
 • Svi zaposleni mole se da dnevno, odmah po ulasku u Dom dezinficiraju vlastite mobitele.
 • Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom radnim danom od 7 – 15 prema dogovorenom rasporedu zaduženja (8 – 10 – socijalna radnica/ račun. referent; 10 – 12 – administrativni referent/ voditelj računovodstva; 12-15 fizioterapeut/kućni majstor.
 • Vikendom/blagdanom/ radnim danom poslijepodne vrata otvara dežurna sestra na poziv telefonom ili dežurna čistačica na poziv zvonom.
 • Dnevne tiskovine korisnicima donosi – radnim danom fizioterapeut (socijalna radnica); neradnim danom čistačica u jutarnjoj smjeni
 • Kupovinu za potrebe pokretnih i orijentiranih korisnika obavlja svakodnevno fizioterapeut, a za potrebe nepokretnih i teško bolesnih korisnika 1x tjedno socijalna radnica. Sve korisnike potrebno je petkom upozoriti da nabava neće biti moguća u vrijeme blagdana i neradnih dana.
 • Vrata za šetnju korisnicima otvarat će se radnim danom ujutro svakog punog sata, a vikendom po potrebi i u dogovoru s dežurnom sestrom.
 • Namirnice i ostale potrepštine za korisnike preuzimat će se radnim danom od 12 do 14 sati (osoba zadužena za otvaranje vrata) a neradnim danima od 13 – 14 (dežurna sestra u smjeni).
 • Dostavu preuzimaju nadležni radnici Doma na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama kod kojih je to neophodno, uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske.

Nepridržavanje navedenih mjera od strane zaposlenih smatrat će se teškom povredom radne obveze zbog koje je moguć otkaz ugovora o radu, a nepridržavanje od strane korisnika i/ili rodbine teškim kršenjem kućnog reda zbog kojeg je moguće otkazati smještaj zbog ugrožavanja zdravlja svih koji borave i rade u Domu, a prije svega zbog mogućih teških, pa i fatalnih posljedica po korisnike koji zbog svojih godina i bolesti pripadaju najrizičnijoj skupini.

Zato tražim od svakog radnika, korisnika, člana obitelji korisnika i svake druge osobe koja dolazi u Dom da se strogo pridržava gore navedenih pravila i svojim odgovornim ponašanjem pomogne u sprečavanju mogućnosti pojave i širenja infekcije.

 

Hvala na razumijevanju!

 

Oklaj, 11. ožujka 2020.

 

 

Ravnateljica

Senka Knežević, dipl. iur.

 

Mjere prevencije protiv Corona virusa