Dom za starije osobe Oklaj
Oklaj, 1. travnja 2016.

Dom za starije osobe Oklaj, na temelju odluke ravnateljice Doma, KLASA: 112-01/16/1, URBROJ: 2182/09-6-2-2-16-4, od 31. ožujka 2016., objavljuje:

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Oklaj, na radnom mjestu socijalni radnik, na određeno vrijeme, KLASA: 112-01/16-01/1 urbroj: 2182/09-6-2-16-1, od 24. veljače, koji je ponovno objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 4. ožujka 2016., na internet stranici Doma i oglasnoj ploči Doma.

Dom za starije osobe Oklaj

Poništenje javnog natječaja (pdf)