Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj (dalje u tekstu: Dom), u vezi članka 4. Pravilnika o radu Doma i članka 14. točke 8. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma, ravnateljica Doma raspisuje

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Oklaj, na radnom mjestu

medicinska sestra – 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice

Ponovljeni javni natjecaj – med_sestra (pdf)