Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave stojećeg akumulacijskog spremnika sanitarne vode za kotlovnicu Doma za starije osobe Oklaj:

Poziv za dostavu ponude, akumulacijski spremnik sanitarne vode (pdf)

Prilog 1 Ponudbeni list_stojeci akumulacijski spremnik sanitarne vode (pdf)

Prilog 2 Troskovnik (pdf)

Prilog 3 Izjava Ponuditelja o prihvacanju uvjeta i jamstvu (pdf)