Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova Sanacija oštećenja u sustavu interne odvodnje otpadnih voda Doma za starije osobe Oklaj

Poziv za dostavu ponude Sanacija ostecenja u sustavu interne odvodnje (pdf)

Prilog 1 Ponudbeni list (pdf)

Prilog 2 Ispitni izvjestaj o vodonepropusnosti izvadak (pdf)

Prilog 3 Troskovnik (pdf)

Prilog 4 Izjava Ponuditelja o prihvacanju svih uvjeta iz Poziva (pdf)