Prilog 4 Izjava Ponuditelja o prihvacanju svih uvjeta iz Poziva

Izjava ponuditelja – Poziv za dostavu ponuda – Sanacija oštećenja u sustavu interne odvodnje otpadnih voda