Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave sanacije uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda BIOTIP 150 ES – objava 08.07.2022. g.

U skladu s člankom 15. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Usluga sanacije uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda
Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16) navedeni Zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, pa se stoga u postupcima jednostavne nabave ne primjenjuje ni postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Predmet nabave je sanacija uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda BIOTIP 150 ES koji služi potrebama Naručitelja, FAZA 1, sukladno specifikaciji u Troškovniku – Prilogu 2. ovog Poziva

Poziv za dostavu ponuda-BIOTIP 150 ES (pdf)

Prilog-1-Ponudbeni list-BIOTIP 150 ES (pdf)

Prilog-2-Troskovnik-BIOTIP 150 ES (pdf)

Prilog-3-Izjava Ponuditelja-BIOTIP 150 ES (pdf)