Prilog-3-Izjava Ponuditelja-BIOTIP 150 ES

Izjava-Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave sanacije uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda BIOTIP 150 ES