Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Svježe mlijeko:

Poziv za dostavu ponude – svjeze mlijeko 2021 (pdf)

I Ponudbeni list – svjeze mlijeko 2021 (pdf)

II Troskovnik – svjeze mlijeko 2021 (pdf)

III Izjava Ponuditelja Svjeze mlijeko 2021 (pdf)