III Izjava Ponuditelja svjeze voce i povrce 2021

Izjava – Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Svježe voće i povrće