Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave profesionalnog stroja za pranje i sušenje podova za potrebe Doma za starije osobe Oklaj

Poziv za dostavu ponuda (pdf)

Prilog 1, Ponudbeni list (pdf)

Prilog 2, Troškovnik (pdf)

Prilog 3, Izjava Ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz Poziva (pdf)