Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave videonadzora za potrebe Doma za starije osobe Oklaj.

Poziv za dostavu (pdf)

Ponudbeni list (pdf)

Troškovnik (pdf)

Izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta (pdf)