II_Troskovnik za hladjene proizvode do kraja 2021 godine

Troškovnik – U skladu s člankom 19. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Hlađeni proizvodi