III_Izjava Ponuditelja hladjeni proizvodi do kraja 2021

Izjava ponuditelja – U skladu s člankom 19. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Hlađeni proizvodi