U skladu s člankom 19. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Kruh i pekarski proizvodi.

Poziv za dostavu ponude – kruh i pekarski proizvodi 2020 (pdf)

I_Ponudbeni list – kruh i pekarski proizvodi 2020 (pdf)

II_Troskovnik – kruh i pekarski proizvodi 2020 (pdf)

III_Izjava ponuditelja – kruh i pekarski proizvodi (pdf)