Obavijest o odabiru - Sredstva za ciscenje i osobnu higijenu 2023

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave “Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu” za 2023. godinu