U skladu s člankom 19. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – svježe mlijeko.

Poziv za dostavu ponude – svjeze mlijeko 2020 (pdf)

I_Ponudbeni list – svjeze mlijeko 2020 (pdf)

II_Troskovnik – svjeze mlijeko 2020 (pdf)

III_Izjava ponuditelja – svjeze mlijeko (pdf)