Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge sistematskih pregleda radnika Doma za starije osobe Oklaj:

Poziv za dostavu ponude Sistematski pregledi radnika (docx)

Poziv za dostavu ponude Sistematski pregledi radnika (pdf)

Prilog 1 Ponudbeni list Usluga sistematskog pregleda radnika (docx)

Prilog 1 Ponudbeni list Usluga sistematskog pregleda radnika (pdf)

Prilog 2 Troskovnik (docx)

Prilog 2 Troskovnik (pdf)

Prilog 3 Izjava Ponuditelja o prihvacanju svih uvjeta iz Poziva (docx)

Prilog 3 Izjava Ponuditelja o prihvacanju svih uvjeta iz Poziva (pdf)