Odluka o produzenju roka za dostavu ponuda

Produženje roka za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) za potrebe Doma za starije osobe Oklaj