Prilog 1 Ponudbeni list uredjaj za sprjecavanje nastanka biootpada

Poziv za dostavu ponude – uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane)