Prilog 3 Izjava Ponuditelja - uredjaj za sprecavanje nastanka biootpada

Poziv za dostavu ponude – uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane)