Prilog 4 Izjava o roku garancije i osiguranog ovlastenog servisa

Poziv za dostavu ponude – uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane)