Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Kruh i pekarski proizvodi:

Poziv za dostavu ponude – kruh i pekarski proizvodi 2024 (pdf)

I Ponudbeni list – kruh i pekarski proizvodi 2024 (pdf)

II Troskovnik – kruh i pekarski proizvodi 2024.g (pdf)

III Izjava Ponuditelja Kruh i pekarski proizvodi 2024 (pdf)