U skladu Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi.
Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16) navedeni Zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, pa se stoga u postupcima jednostavne nabave ne primjenjuje ni postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Predmet nabave je „Mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi“, sukladno Troškovniku iz Priloga II. ovog Poziva:

Poziv za dostavu ponude – Mesne preradjevine i suhomesnati proizvodi 2023 (pdf)

I Ponudbeni list – Mesne preradjevine i suhomesnati proizvodi 2023 (pdf)

II Troskovnik – Mesne preradjevine i suhomesnati proizvodi 2023 (pdf)

III Izjava Ponuditelja – Mesne preradjevine i suhomesnati proizvodi 2023 (pdf)

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave MESNIH PRERAĐEVINA I SUHOMESNATIH PROIZVODA za potrebe Doma za starije osobe Oklaj:

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude mesne preradjevine i suhomesnati proizvodi 2023 (pdf)